EN PL

Newsletter

Akcja *
      

E-mail *


Imię *


Nazwisko *


Firma *


Funkcja *


Nr telefonu *

Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem 

Na przestrzeni wielu lat pracy wzięłam udział w różnych konferencjach branżowych, wypowiadając się na najbardziej aktualne tematy związane z trendami czy marketingiem.

W ramach własnego cyklu seminariów pt. "TRENDY i PROGNOZY", prezentowałam zarówno najbardziej aktualne trendy społeczno-kulturowe oraz konsumenckie jak i trendy tematyczne, związane z określoną sferą zagadnień mających istotny wpływ na biznes i marketing. Zapraszam na nie także innych ekspertów.

Publikowałam także artykuły i udzielałam wywiadów w pismach branżowych na temat zjawisk i trendów kulturowych oraz rynkowych wraz z praktycznym odniesieniem do ich znaczenia w biznesie i sposobach zarządzania marką.